Lista pytań i odpowiedzi które wpłynęły od potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19, Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 361.98 KB)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 (pdf, 2.92 MB)