Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów i kadry w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.