Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zasad finansowania ośrodków wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych