***

Zobacz również:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego (PDF, 521 KB)