Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 w ramach IX Osi Priorytetowej, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

(PDF 221.67 KB)

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/15 w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych - część 2.

(PDF, 523 KB)

***

Zobacz ogłoszenie o naborze