Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. W pliku znajduje się kompletny zestaw pytań i odpowiedzi tj. te ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 3.08.2016 roku oraz zadane drogą elektroniczną wg stanu na 05.08.2016.

FAQ dotyczący konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (PDF, 492 KB)