Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/15 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/15 w ramach Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej (PDF, 350 KB)