Przedstawiamy Państwu do zapoznania stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości finansowania dróg lokalnych w perspektywie 2014 – 2020.