Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące naboru wniosków nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-004/16 dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty
z zakresu dróg lokalnych

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-004/16 dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych – część 2 (PDF, 436.61 KB)

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-004/16 dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych (PDF, 328.98 KB)