Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków nr RPPK.05.02.00-IZ.00-18-002/17 dla działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych – część 1 (PDF, 405.58 KB)