Przedstawiamy Państwu do zapoznania stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości finansowania dróg lokalnych w perspektywie 2014 – 2020.

Interpretacja MIiR z 17 czerwca 2015 r. stanowi uszczegółowienie wybranych aspektów dostępu do sieci TEN-T, w tym dostępu do elementów punktowych tej sieci opisanych w Umowie Partnerstwa.

Zapisy RPO WP 2014-2020 zgodnie z Umową Partnerstwa dopuszczają możliwość finansowania w ramach Celu tematycznego 7. dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) stanowiących bezpośrednie, konieczne połączenie z siecią TEN-T,przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

(PDF 120 KB)