Niniejszy dokument kierowany jest do instytucji zarządzających/pośredniczących/wdrażających i służy jako zestaw ujednoliconych zasad, którymi powinni kierować się beneficjenci w procesie wyboru, ustalania celów i zakresu projektów wchodzących w zakres priorytetu inwestycyjnego dotyczącego „zrównoważonej mobilności miejskiej” we wszystkich programach operacyjnych realizujących ten priorytet.

Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI - 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa. Dokument wykonawczy. (PDF, 164 KB)