Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - nr naboru RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16.

Do pobrania:

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z dnia 14.03.2017 r. (PDF, 388.81 KB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z dnia 06.03.2017 r. (PDF, 373.05 KB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z dnia 02.03.2017 r. (PDF, 264.42 KB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia z dnia  20.12.2016 r. (PDF, 293.24 KB)