Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, nr naboru RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17.

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.09.2017 r. dotyczące naboru wniosków dla Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (pdf, 406.9 KB)

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.08.2017 r. dotyczące naboru wniosków dla Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (pdf, 398.66 KB)

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.07.2017 r. dotyczące naboru wniosków dla Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu (pdf, 187.51 KB)