Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w zakresie stosowania przepisów przejściowych ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz dotyczące programów rewitalizacji w kontekście Polityki Spójności 2014-2020

Do pobrania:

Pismo MR z dnia 29 grudnia 2015 r.

(PDF 140.66 KB)