Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16  w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 (część I) (PDF, 473.32 KB)

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 (część II) (PDF, 320.83 KB)