Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 w ramach Działania 7.1

Pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego (PDF, 302.09 KB)