Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2017 r. dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 (PDF, 355.6 KB)
Pytania i odpowiedzi z dnia 26.01.2017 r. dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 (PDF, 525.71 KB)