Ze względu na brak wartości słownikowych dla stawek jednostkowych (kolonoskopia oraz znieczulenie wykonane podczas kolonoskopii ) w systemie LSI WUP należy:

  • w odpowiednim zadaniu w zakładce Szczegółowe wydatki wpisać poz. „kolonoskopia” tak jak każdy inny wydatek, wskazać jednostkę miary - osoba, cenę jednostkową – 580 zł oraz liczbę badań planowaną w poszczególnych latach;
  • po zapisaniu pozycji należy ją edytować i zaznaczyć pole typu check-box - „Stawka jednostkowa”.Analogicznie należy postąpić w przypadku stawki jednostkowej „znieczulenie wykonane podczas kolonoskopii”.