Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dotyczące problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021 w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, które odbyło się 28 sierpnia 2019 r.