Materiały ze spotkania informacyjnego w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19,  które odbyło się 12 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Założenia konkursowe i kryteria wyboru projektów do dofinansowania (pdf, 1.22 MB)

Wymagania dotyczące realizacji projektów (pdf, 853.4 KB)