Materiały ze spotkania informacyjnego w ramach Działania 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości (MOF), nabór nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19,  które odbyło się 11 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Założenia konkursowe i kryteria wyboru projektów do dofinansowania (pdf, 1.34 MB)

Wymagania dotyczące realizacji projektów (pdf ,924.95 KB)