Materiały ze spotkania informacyjnego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy, typ projektu Aktywizacja zawodowa osób oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy , nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19,  które odbyło się 11 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Założenia konkursowe i kryteria wyboru projektów do dofinansowania (pdf, 1.34 MB)

Wymagania dotyczące realizacji projektów (pdf, 1.2 MB)