Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dotyczące problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 oraz nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dla konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 oraz nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19, które odbyło się 11 września 2019 r. (pdf, 436.28 KB)