Poniżej przedstawiamy Państwu pytania i odpowiedzi (FAQ) ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 w ramach Działania 7.1, które odbyło się 15.12.2015 r.

Pytania i odpowiedzi

(PDF 504.6 KB)