Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w sprawie warunków realizacji wsparcia w ramach PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

Do pobrania: