Poniżej przedstawiamy Państwu pytania i odpowiedzi dotyczące  konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Działania 7.4 - ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE.

FAQ dot. konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Działania 7.4 - Rozwój opieki żłobkowej w regionej (PDF, 503 KB)

Pytania dotyczące konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w zakresie cross- financingu (PDF, 376 KB)