Instytucja Organizująca Konkurs publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-006/16 w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu RPPK.07.05.00-IP.01-18-006/16 w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (PDF, 891 KB)