Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-014/17 w ramach Działania 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-014/17 w ramach Działania 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 320.86 KB)