Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 414.31 KB)