Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-028/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 440.03 KB)