Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-027/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 209.17 KB)