Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu zamkniętego nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 330.04 KB)