Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych usług społecznych i zdrowotnych