Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18