***

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 w ramach Działania 8.5 –Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie (PDF, 254 KB)