Poniżej przedstawiamy interpretację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie metodologii pomiaru wskaźników efektywnościowych OWES.