***

FAQ do konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 w ramach Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (PDF, 935 KB)