Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 i RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 w ramach Działania 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (PDF, 626 KB)