Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursów RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 oraz RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 w ramach Działania  8.1 –  Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

FAQ konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 oraz RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 w ramach Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (PDF, 522 KB)