Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16 w ramach Działania  8.5 –  Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16 w ramach Działania 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie (PDF, 294 KB)