Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursów nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16, w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych część II (PDF, 442 KB)

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

(PDF, 440.73 KB)