Uprzejmie informujemy, iż XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 20 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna im. płk. Łukasza Cieplińskiego – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7 grudnia 2018 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Stan realizacji RPO WP 2014-2020. (PDF, 2.17 MB)

2. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy. (PDF, 655.67 KB)

3. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej VIII Integracja Społeczna. (PDF, 660 KB) 

4. Ekspertyza pn. „Analiza zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody”. (PDF, 261.39 KB) 

5. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PDF, 745.59 KB) 

6. Aktualizacja Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 1.2 MB) 

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała nr 131/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 4.61 MB)

Uchwała nr 132/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 889.94 KB)

Uchwała nr 133/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 1.44 MB)

Uchwała nr 134/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 746.76 KB)

Uchwała nr 135/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 745.13 KB)

Uchwała nr 136/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.07 MB)

Uchwała nr 137/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 931.22 KB)

Uchwała nr 138/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 839.76 KB)

Uchwała nr 139/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 888.71 KB)

Uchwała nr 140/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 865.58 KB)

Uchwała nr 141/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt systemowy ROPS w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 788.04 KB)

Uchwała nr 142/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 804.98 KB)

Uchwała nr 143/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 979.24 KB)

Uchwała nr 144/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/II/2015 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 28 sierpnia  2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 779.56 KB) 

Uchwała nr 145/XV/2018 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  (ZIP, 1.75 MB)