Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Wobec planowanej przez Województwo Podkarpackie realizacji projektu pozakonkursowego pn. Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV2, który ma na celu walkę z pandemią, w tym, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpiła konieczność przyjęcia przez KM RPO WP 2014-2020 kryteriów wyboru projektów.

Uchwała podjęta przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 181/XX/2020 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 5.87 MB)

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 299.97 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS