W związku z odwołaniem planowanego na dzień 29 października 2020 r., w trybie zdalnym, XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekty Uchwał KM RPO WP, które miały być przedmiotem ww. posiedzenia zdalnego, zostały podjęte w oparciu o § 7 – Tryb obiegowy Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 197/XXI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.57 MB)

Uchwała Nr 198/XXI/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ( ZIP, 1.48 MB)