Procedowane zmiany obejmowały uwzględnienie w Programie nowego instrumentu - REACT-EU, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Instrument zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów.

 

Uchwała podjęta przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała 206/XXIII/2021 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.04 MB)