Uprzejmie informujemy, iż trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 25 września br. w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17 września 2015 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała Nr 18/III/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.

Uchwała Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr 20/III/2015 Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - tryb obiegowy

Prezentacje z posiedzenia:

  1. Stan wdrażania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (MIiR)
  2. Zmiana kryterium dostępu w ramach Działania 7.1 (WUP Rzeszów)
  3. Formalne kryteria wyboru projektów standardowe w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  4. Jednoetapowa procedura oceny wyboru projektów oraz kryteria specyficzne dla działań 1.3 i 1.4 w ramach I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (UMWP)
  5. Standardowe kryteria oceny merytorycznej stosowane podczas wyboru projektów w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  6. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  7. Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków ramach III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  8. Kryteria wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  9. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Infrastruktura drogowa w ramach V osi priorytetowej Infrastruktura komunikacyjne RPO WP 2014-2020 (UMWP)
  10. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej oraz dla działania 6.4 Infrastruktura Edukacyjna w ramach VI osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Spójność przestrzenna i społeczna (UMWP)

 Protokół z III. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 25 września 2015r.

Protokół z III. posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 25 września 2015r.