Wzory tablicy i plakatu informacyjnego dla projektów realizowanych w ramach instrumentu finansowego REACT EU dostępne są w zakładce Zasady promocji i oznakowania projektów.