Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jeszcze w maju uruchomi nabór wniosków na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To oferta skierowana dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Do rozdysponowania jest łącznie 380 tysięcy zł.

RARR pomaga Ukrainie

Instytucja postanowiła zwiększyć zakres realizowanych przez siebie dwóch projektów (ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I i w subregionie II) i wesprzeć działania realizowane przez PES, a skierowane dla obywateli ukraińskich przebywających na Podkarpaciu. Do rozdysponowania wśród odbiorców pierwszego projektu posiadających siedziby w powiatach:  kolbuszowskim, niżańskim, stalowowolskim, rzeszowskim i w Rzeszowie oraz będących uczestnikami projektu ROWES I jest 180 tys. zł. Do odbiorców projektu ROWES II, czyli PES zlokalizowanych w powiatach: strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, tarnobrzeskim i w mieście Tarnobrzeg do wzięcia jest łącznie 200 tys. zł.

Nabór wniosków jeszcze w maju

Planowany termin ogłoszenia naboru to I połowa maja 2022 r. Nabory  prowadzone będą  w oparciu o Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, który będzie dostępny na stronie internetowej www.wsparcie.es.

Lista działań, na które PES-y mogą pozyskać dodatkowe wsparcie

W ramach tych działań sfinansowane mogą być następujące działania:

 • usługi transportowe dla uchodźców, 
 • organizacja noclegu (w przypadku niekorzystania ze świadczenia pieniężnego w kwocie 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15.03.2022 r.),
 • usługi cateringowe – przygotowanie i dostarczenie posiłków (tylko w przypadku niekorzystania ze świadczenia pieniężnego w kwocie 40 zł za osobę dziennie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15.03.2022 r.,
 • usługi opiekuńcze oraz opieka nad dziećmi, w tym usługi związane z organizacją czasu dla dzieci, organizacją zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, 
 • usługi rehabilitacyjne, medyczne, pomoc psychologiczna, 
 • wyposażenie noclegowni dla uchodźców z terytorium Ukrainy (głównie zakup łóżek i materacy), 
 • organizacja kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oraz ich dzieci, 
 • usługi tłumaczeniowe dla obywateli Ukrainy, 
 • doradztwo prawne dla uchodźców,
 • pomocy w dopełnieniu niezbędnych formalności dla uchodźców z Ukrainy, 
 • usługi szycia odzieży i zabawek sensorycznych (m. in. polary, koce, kołdry, pościel, odzież ochronna dla medyków, chusty medyczne),
 • opracowanie i produkcja materiałów informacyjnych – m.in. ulotki/broszury informacyjne, opaski informacyjne dla dzieci uchodźców z Ukrainy.