Pod koniec czerwca w Rzeszowskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. podpisano kolejne umowy, w ramach których zrealizowane zostaną działania niwelujące skutki agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Możliwość sięgnięcia po dodatkowe fundusze na ten cel to wynik reakcji Unii Europejskiej na potrzeby obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, zamieszkali tymczasowo w naszym regionie.

Pomoc trafi do regionu i do Ukrainy

Trzy kolejne Umowy gwarantują kolejne działania, dzięki którym wsparte zostaną ukraińskie rodziny zamieszkujące województwo podkarpackie, w szczególności dzieci będące pod opieką Szkoły Językowej Justyna Błażejowska w Stalowej Woli oraz rodziny ukraińskie, którymi opiekuje się Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim. W ramach wsparcia przygotowane i rozdane zostaną pakiety higieniczne wyposażone m.in. w dezodoranty, mydła, żele antybakteryjne itp., a dzieci zostaną zaproszone do udziału w sportowo – edukacyjnych zajęciach połączonych z nauką języka polskiego. Dodatkowo uszyte zostaną też specjalne chusty medyczne, które trafią już do Ukrainy. Umowy podpisane zostały przez PS Lidershop, Fundację Mimi w Gorzycach oraz Fundację Damy Radę w Tarnobrzegu. Łączna wartość podpisanych umów to 100 tys. zł.

Cztery osoby siedzące przy stole. Mężczyzna z brodą, pierwszy z lewej przybija pieczątkę na umowie.